Dr Peter Lindgren

Legitimerad läkare

Specialist inom Öron-Näsa-Hals

Läkarhuset Hötorgscity
Sveavägen 13, plan 9
111 57 Stockholm

Tfn   08-55 80 80 80

Vi utreder öron-näs-hals-åkommor såsom tinnitus, hörselnedsättning, nästäppa, allergier, heshet, sväljningssvårigheter, snarkning och envetna luftvägsinfektioner. 

Hjärtligt välkommen!

https://www.varden.se/vardgivare/stockholm/49569/oron-nasa-hals-hotorgscity-dr-peter-lindgren